Privacy verklaring

Het verwerken van gegevens

Lotte Hiemstra kan uw persoonsgegevens verwerken. Lotte Hiemstra doet dit uitsluitend voor het uitvoeren van haar diensten. Lotte Hiemstra kan de volgende persoonsgegevens verwerken: uw voor- en achternaam, uw adresgegevens, uw telefoonnummer, uw e-mailadres, uw IP-adres.

Lotte Hiemstra verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen. Daarnaast kan Lotte Hiemstra uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een gesloten overeenkomst van een opdracht.

Lotte Hiemstra bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen waarvoor uw gegevens worden verzameld, te realiseren.

In kaart brengen van websitebezoek

Op de website van Lotte Hiemstra worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt.

Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Lotte Hiemstra gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Lotte Hiemstra maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Lotte Hiemstra te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Lotte Hiemstra heeft hier geen invloed op.

Lotte Hiemstra heeft Google geen toestemming gegeven om via Lotte Hiemstra verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar hallo@lottehiemstra.nl. Lotte Hiemstra zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Lotte Hiemstra neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Lotte Hiemstra maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Lotte Hiemstra verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via hallo@lottehiemstra.nl.

Op het gebruik van deze website www.lottehiemstra.nl zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

Lotte Hiemstra streeft ernaar op deze website altijd de juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Lotte Hiemstra niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Lotte Hiemstra aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Lotte Hiemstra en de gebruiker van de website ontstaan.

Email

Lotte Hiemstra garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van emails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Lotte Hiemstra te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks

Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden. Lotte Hiemstra heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Lotte Hiemstra aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intelectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Lotte Hiemstra zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Lotte Hiemstra daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.